Je to podaná ruka majiteľom pôdy, ktorí uvažujú zodpovedne a perspektívne. Obnovenie alebo nadviazanie zmluvného vzťahu s nami prináša novú a vysokú kvalitu vzťahu nájomca – prenajímateľ postaveného na transparentnosti, korektnosti a zodpovednosti.

Ponúkame

 • najvyšší nájom v regióne
 • najvýhodnejšie ceny pri výkupe pôdy
 • vyplácanie nájmov podľa dohody – finančné plnenie alebo/aj v naturáliách
 • mimoriadne bonusy pri novo uzatvorených obojstranne výhodnejších termínovaných zmluvách s progresívnym nájmom
 • pri uzatvorení termínovanej nájomnej zmluvy automatické bezplatné členstvo vo Vernostnom programe Agroris
 • individuálny prístup ku každému vlastníkovi pôdy
 • možnosť prenájmu mechanizmov a poskytovanie služieb za zvýhodnených podmienok
 • investičné, obchodné a právne poradenstvo.

 

Garantujeme

 • korektné a obojstranne výhodné zmluvy o prenájme pôdy s progresívnym nájmom
 • včasné vyplácanie nájmov v plnej výške – bez ohľadu na vplyv vyššej moci, s garanciou ukotvenou v zmluve o prenájme pôdy
 • plnohodnotnú starostlivosť o prenajatú pôdu
 • otvorený a korektný prístup ku všetkým svojim prenajímateľom bez ohľadu na dobu prenájmu či rozlohu prenajatej pôdy

Zriadili sme bezplatnú poradenskú linku a súťaž o hodnotné ceny.
Do Vernostného programu Agroris sú automaticky zaradení všetci prenajímatelia, ktorí obnovili alebo uzatvorili zmluvu o prenájme pôdy po 31. 12. 2011.
Podrobné informácie o Vernostnom programe Agroris získate u našich terénnych pracovníkov, na www.agroris.sk a na bezplatnom telefónnom čísle 047/581 17 49

Súťaž Agroris

Prenajímatelia pôdy zaradení do Vernostného programu Agroris majú možnosť každoročne získať hodnotné ceny.
Žrebovanie výhercov a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v termíne, ktorý výhercom významne rozšíri Vianočnú nádielku.