Agroris 1994 – 2024

Poľnohospodárstvo je pamäťou krajiny. Agroris s.r.o. sa už od svojho vzniku v roku 1994 profiluje ako moderná poľnohospodárska spoločnosť rešpektujúca zásady trvalo udržateľného rozvoja. Po transformácii a odčlenení od agropotravinárskeho holdingu Tauris s.r.o. v roku 2008 zvyšuje dôraz na komplexnú poľnohospodársku činnosť ako prvá v našom regióne. Robí tak so zámerom nielen posilniť a uchovať hodnoty, ale ich aj zveľadiť a ďalej rozvíjať.

V súčasnosti patrí do skupiny podnikov Empora Capital, a.s., a zároveň zastrešuje dcérske spoločnosti Agrowell, s.r.o. a Agrobond, s.r.o.. Strediská výroby sú rozmiestnené na hospodárskych dvoroch Ožďany, Kurinec, Nové Hony, Pinciná, Sušany, Kružno a Dóra.
V súčasnosti je naša spoločnosť skonsolidovaným a dynamicky sa rozvíjajúcim podnikom so zreteľným zameraním na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré predstavuje ucelený ekonomicky rentabilný systém, šetrný k životnému prostrediu, technologicky precízny aj sociálne akceptovateľný. Systém, ktorý rešpektuje klimatické zmeny na našej planéte a prostredie v ktorom funguje. Pre obchodných partnerov a prenajímateľov pôdy sme aj naďalej zodpovedným a spoľahlivým partnerom.

Ostatné aktivity

Poľnohospodárstvo je v Gemeri a Malohonte už po stáročia nielen tradičný spôsob obživy, ale aj kultúrny fenomén a životný štýl bohatý na tradície a živý do dnešných dní. Spoločnosť Agroris pestuje túto tradíciu a úspešne ju rozvíja ďalej.

Venujeme sa pestovaniu plodín, živočíšnej výrobe, obchodovaniu s komoditami aj poskytovaniu služieb iným hospodárom.

Každoročne organizujeme kultúrne podujatia pre ľudí, ktorí sú s vidiekom zžití. Tieto stretnutia prinášajú neopakovateľnú atmosféru, jedinečné zážitky a spoločenský úžitok všetkým zúčastneným a preto na ne kladieme veľký dôraz.