Zodpovednosť a rešpekt patria medzi základné stavebné kamene našich aktivít. Naše obchodné vzťahy sú založené na transparentnosti, korektnosti a dlhodobo obojstranne výhodnom vzťahu. zodpovednosti, čím dosahujeme vysokú kvalitu vzťahu firma – partner. Preferujeme obchodovanie na domácom trhu, pretože aj nám záleží na spoločnej budúcnosti.

Obchodné činnosti

Nákup a predaj komodít rastlinnej výroby
Predaj krmovín
Predaj jatočných ošípaných a odstavčiat
Predaj jatočných býkov a zástavového dobytka
Predaj plemenných zvierat Charolais
Poskytovanie služieb mechanizácie
Prenájom mechanizmov
Prenájom skladových priestorov
Prenájom konského záprahu Lipicanov s kočom
Ustajnenie a výcvik jazdeckých koní

Sme pripravení operatívne reagovať na Vaše požiadavky a naši odborníci Vám radi poradia a pomôžu.