Agroris, s.r.o. patrí medzi najväčšie poľnohospodárske podniky v Gemeri a Malohonte a uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá z toho plynie. Preto hľadíme dopredu a investujeme do činností, ktoré v dlhodobom horizonte poľnohospodársku pôdu neznehodnocujú a jednostranne nevyčerpávajú. Špekulatívnym investíciám založeným na otáznej návratnosti sa vyhýbame práve preto, lebo pôdu našich otcov si vysoko ceníme a vážime.
Výkup pôdy realizujeme podľa zásad korektnosti, vzájomnej prospešnosti a vďaka svojej sile dokážeme ponúknuť ceny, ktoré dokáže ponúknuť len málokto. Bonusom každej uzavretej kúpno-predajnej zmluvy je komplexný právny a legislatívny proces na náklady našej spoločnosti.
Prenájom pôdy našim prenajímateľom prináša najvýhodnejšie podmienky predovšetkým v prípade dlhodobého prenájmu pôdy v regióne. Garantujeme pravidelné a včasné plnenie svojich záväzkov voči prenajímateľom.
Máme záujem o nákup a prenájom pôdy na ktorej hospodárime v regióne do ktorého patríme.
V prípade záujmu kontaktujte našich pracovníkov na bezplatnej infolinke, ktorý Vám obratom spracujú konkrétnu ponuku v prípade predaja, alebo prenájmu pôdy.