Od svojho založenia v roku 1994 naša spoločnosť rozvíja svoje aktivity v súlade s tradičným charakterom regiónu v ktorom pôsobí, spája ich s modernými pracovnými postupmi, najnovšími poznatkami a technológiami, ktoré vyústili do precízneho poľnohospodárstva využívajúceho najmodernejšie technológie na optimalizáciu postupov a výsledkov. Správame sa ohľaduplne k životnému prostrediu a usilujeme sa o komplexný rozvoj života spojeného s poľnohospodárskou výrobou. Výsledkom sú starostlivo obrobené polia s výnosmi, ktoré každoročne patria k najlepším aj v celoštátnom meradle, zodpovedné nakladanie s pôdou.

Spoločnosť Agroris má zreteľne formulovaný a do uskutočniteľného programu rozvoja vidieka zakomponovaný cieľ:

rozumne investovať – efektívne hospodáriť – spoločne myslieť na budúcnosť.

PRODUKCIA

Pestovanie plodín je jedným zo základných pilierov našej činnosti. Systém precízneho poľnohospodárstva aplikujeme na výmere takmer 5 000 ha ornej pôdy v okolí Rimavskej Soboty. Medzi hlavné plodiny nášho osevného postupu patrí pšenica ozimná, repka olejná, kukurica zrnová, jačmeň jarný, sója fazuľová a slnečnica.

Dôvera budí dôveru. Preto sme do pôdy stáročia zušľachťovanej rukami našich otcov sme aj my vložili svoju energiu, čas i peniaze a dnes môžeme povedať, že to bola investícia, ktorá sa vypláca nám i našim prenajímateľom. Robí nám radosť, že môžeme nahlas povedať – našej pôde veríme a svojej práci rozumieme.